Polityka prywatności

Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach szanuje i przestrzega prawa Użytkowników (odwiedzających zasoby witryny a także osób korzystających z usług Agroturystyki ELAGRO, których dane są podane do publicznej informacji za ich zgodą lub zgodą ich rodziców bądź opiekunów prawnych) do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dane osobowe w zasobach witryny elganowo.pl (zwanej później witryną, stroną lub portalem) oraz w jaki sposób Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne.

Co to są dane osobowe Użytkowników Agroturystyki ELAGRO w Elganowie na Mazurach?

Dane osobowe to wszelkie informacje (imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcia oraz inne materiały) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w zasobach witryny zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Publikacja danych osobowych nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne (dane osób korzystających z usług Agroturystyki ELAGRO w Elganowie na Mazurach są podawane dobrowolnie i zamieszczane za ich zgodą, w przypadku niepełnoletnich za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych). W celu prawidłowego funkcjonowania usług, formularze kontaktowe wymagają wprowadzenia imienia i/lub nazwiska i adresu email, które nie są gromadzone w celach marketingowych – służą jedynie do bezpośredniego kontaktu drogą elektroniczną. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Agroturystykę ELAGRO w Elganowie na Mazurach wyłącznie w celach informacyjnych oraz do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Dane osobowe, które są przetwarzane, nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (dostosowanie treści reklam – przyp. administrator).

Zakres danych

Na potrzeby usług informacyjnych witryny Agroturystyki ELAGRO w Elganowie na Mazurach przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imiona i/lub nazwiska, dane demograficzne (wiek), zdjęcia oraz informacje związane z aktywnością w ramach działalności Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach (eventy itp.).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach
Beata i Grzegorz Borkowscy
12-130 Pasym
Elganowo 43
+48 600 805 106 – Grzegorz
+48 604 779 942 – Beata
rezerwacje@elganowo.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Agroturystykę ELAGRO w Elganowie na Mazurach za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie dla celów świadczenia usług informacyjnych lub zgłaszania reklamacji.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Agroturystyce ELAGRO w Elganowie na Mazurach (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika).
Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na stronie Agroturystyki ELAGRO w Elganowie na Mazurach, może się zwrócić bezpośrednio do administratora z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W kwestiach dotyczących danych osobowych (wprowadzanie, zmiana lub usunięcie) należy kontaktować się z administracją witryny korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie kontaktowej.

Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.
Ze względów technicznych Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach, może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Agroturystyka ELAGRO w Elganowie na Mazurach wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, zgody i wiedzy ich prawowitych właścicieli (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.

Ochrona transmisji (w trakcie realizacji)

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane będą za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Comments are closed.